LT & MH (Sena)

 

Pandarellan Åsa Rasdotter

 Senan luonnetesti

24.10.2010 Kotka

Tuomarit: Bengt Söderholm ja Tarja Matsuoi
Yhteispisteet +167 pistettä, laukauskokematon
Hyväksytty luonnetesti.

 

Sena puolustaa

Kuvia testistä

Ominaisuus Kerroin Pisteet Sanallinen kuvaus
Toimintakyky 15 +2 Hyvä
Terävyys 1 +1 Pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu 1 +3 Kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu 10 +3 Suuri
Hermorakenne 35 +1 Hieman rauhaton
Temperamentti 15 +1 Erittäin vilkas
Kovuus 8 +1 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys 15 +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus   ++ Laukauskokematon

 

Sena kävi MH-kuvauksessa Hyvinkäällä 10.7.2010 (ikä 1v 10kk)

Kuvausaikaan oli tosi helleaalto, eikä kuvauspäivä ollut juuri viileämpi kuin muutkaan päivät parin viikon sisällä, eli 30 asteen lämpötiloja lähenneltiin kuvauspaikallakin. Siihen nähden virtaa ylimääräisiinkin kierroksiin riitti ihan hyvin.

Sena oli koko kuvauksen ajan kovin kiinnostunut yleisöstä ja tutuista siellä, ja vapaana tekikin lenkkejä yleisön seuraan. Se ei niinkään ollut kiinnostunut sille järjestetystä ohjelmasta muuten. Etäleikkijästä eikä vieheestä Sena ei kiinnostunut juurikaan, katseli sen minkä katsoi ja sen jälkeen yleisö oli taas kivempi.

Leikkiminen oli sen mielestä kivaa, vaikka se selkeästi oli jo joko väsynyt tai hieman paineistunut lopun leikkimisen aikana, niin kiinnostus leluun säilyi silti. Mielestäni Sena palautui koko kuvauksen ajan säikytyksistä hyvin ja vaikka laukauksiin se reagoi pyörimällä ja vapaana juoksentelemalla yleisön ja minun väliä niin myös niistä se palautui ihan hyvin.

Kuvaus Senan toiminnasta testin aikana

Senan MH-luonnekuvaus 10.7.2010 HyvinkäälläKuvaajat Mikael Laine & Kai Tarkka
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI  

Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä kontaktinotossa hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.
1b. KONTAKTI  

Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan/Ei kokeilla Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TJ:sta Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TJ:sta Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TJ:sta
1c. KONTAKTI  

Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1  

Leikkihalu

Ei leiki – ei osoita kiinnostusta Ei leiki – osoittaa kiinnostusta Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii – aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1  

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
2c. LEIKKI 1  

Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä- irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/korjailee otetta Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TJ irrottaa Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa- kunnes TJ irrottaa
3a. TAKAA-AJO Ei aloita 1,2 Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b.
TARTTUMINEN
Ei kiinnostu saaliista/ei juokse perään 1,2 Ei tartu, nuuskii saalista Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sek.
4.
AKTIVITEETTITASO
Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI  

Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI  

Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa
5c. ETÄLEIKKI  

Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo Saapuu avustajan luo epäröiden ja viiveellä Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI  

Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta Ei leiki – osoittaa kiinnostusta Leikkii – voi tarttua varovasti, mutta ei vedä Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI  

Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta Kiinnostuu, mutta keskeyttää On kiinnostunut leikkivästä avustajasta Kiinnostuu leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS  

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5m

6b. YLLÄTYS

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS  

Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/Ei mene ollenkaan Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
6d. YLLÄTYS  

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS  

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5m
7b. ÄÄNIHERKKYYS  

Uteliaisuus

Ei mene katsomaan Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS  

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskeralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS  

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET  

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET  

Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta / ei kiinnostu lainkaan Katselee aaveita silloin tällöin Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET  

Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta/Pakenee
8d. AAVEET  

Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois/ Ei mene ajoissa Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin Menee katsomaan ilman apua
8e. AAVEET  

Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/ei mene ajoissa Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin Ottaa itse kontaktia avustajaan Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu
9a. LEIKKI 2  

Leikkihalu

Ei leiki- ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii- aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b.LEIKKI 2  

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
10. AMPUMINEN Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms. mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Keskeyttää leikin/passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen Häiriintynyt, pelokas/Yrittää paeta/ Ohjaaja luopuu ampumisesta